Kwalitatieve TeamSelectie (KTS)

Wat is het? Om zo effectief mogelijk de geschiktheid te beoordelen van kandidaten die gesolliciteerd hebben naar een functie, heeft Soul System de Kwalitatieve Teamselectie ontwikkeld. Hierin wordt gewerkt met groepsassesment en selectie en wordt niet alleen gekeken naar de geschiktheid, maar ook naar persoonlijkheidsaspecten en naar de match tussen kandidaat en opdrachtgever. Kwalitatieve Teamselectie werkt met gesprekken en activiteiten. Er zijn groeps- en individuele opdrachten.


Voordelen.
De voordelen van deze werkwijze liggen op diverse gebieden, wat zichtbaar wordt gemaakt in de volgende onderdelen:

- kennis en vaardigheden op het gebied van sociale- en communicatieve aspecten

- kennis en vaardigheden wat betreft werken met de doelgroep
- kennis en vaardigheden met betrekking tot groepsdynamica
- individuele kwaliteiten: zowel persoonlijke eigenschappen als competenties
- individuele leerpunten
- motivatie


Omdat een groep deelnemers bijeen wordt gebracht in een tweedaagse, wordt veel tijd bespaard, de individuele gesprekken, overleg en eventuele vervolggesprekken en overleg zijn niet meer noodzakelijk. Bij Kwalitatieve Teamselectie hoeft slechts de manager primair proces tijdens de tweedaagse te participeren.

Voordelen:
-er vindt een eerste intensieve, wederzijdse kennismaking plaats

-gewenste kennis en vaardigheden, kunnen reeds geïnduceerd worden

 Daarnaast zijn de kosten lager dan die van een individuele assessment en sollicitatieprocedure.

Maatwerk.
Bij deze werkwijze wordt daadwerkelijk maatwerk geleverd. De vraag van de opdrachtgever en het aanbod van de kandidaat worden interactief bij elkaar gebracht. De wensen van de opdrachtgever én de cultuur, missie en visie van de organisatie worden op directe wijze "aan de man gebracht". De Kwalitatieve Teamselectie is uit te breiden met (gedeeltelijke) werving van personeel. 

 

Over Ons

De spil van Soul System wordt gevormd door Mike (Michael) Elbers en Rob Mulder. Wij zijn sociaal ondernemers. Beiden zijn ervaren therapeut, coach en trainer. Onze affiniteit en ervaring ligt o.a. bij het werken met jongeren, ouders, gezinnen, professionals en grotere systemen, zowel bij non-profitorganisaties (jeugdzorg, onderwijs, verstandelijk gehandicaptenzorg) als bij zakelijke ondernemingen.

Adres

Soul System
Berg en Dalseweg 3
6521JA Nijmegen