Systeemgericht Werken

Systeemgericht werken binnen de jeugdhulpverlening

Een cursus werken met ouders, gezinnen en grotere systemen.
De cursus richt zich op het adequaat omgaan met ouders, gezinnen en grotere systemen. Dit binnen een al dan niet gedwongen hulpverleningskader (OTS/PIJ). Met grotere systemen worden hulpverleningsinstanties bedoeld. Het theoretisch kader is de systeemtheorie. Binnen dit kader wordt o.a. gebruik gemaakt van de communicatietheorie, de methodiek ouderbegeleiding, het oplossingsgericht werken en andere toepasbare theorieën en methodieken.


Doelgroep Groepsleiders en andere hulpverleners die in hun dagelijks werk contact hebben met de jongere, de ouders en het gezinssysteem.

Doel In het Brandpunt van de contacten kunnen staan met: de jongere, de ouders, het gezin en grotere systemen. Daarbij het belang van de jongere kunnen behartigen zonder in conflict te raken met de andere betrokkenen.

Programmaonderdelen

- Het sociale stadium: motiveren en verbinding maken
- Het probleem stadium: ideeën vormen en opties formuleren
- Het interactiestadium: binden en zoeken naar een gezinsthema
- De evaluatie- en vervolgafspraken

Werkwijze De cursus is vooral praktisch van opzet. De deelnemers brengen (praktijkkritische) casuïstiek in. De casuïstiek wordt onder de loep genomen met behulp van de theoretische modellen. Er wordt een vergelijk gemaakt van hoe de deelnemers in eerste instantie met de casuïstiek is omgegaan om vervolgens m.b.v. het geleerde op zoek te gaan naar effectievere interventies om de casus tot een goed eind te brengen.


Tijdsduur 5 keer 1 dagdeel (van 4 uur).


Bijzonderheden Er wordt gewerkt met teams, de mogelijkheid bestaat dat ook anderen buiten het team meedoen aan de cursus.

Over Ons

De spil van Soul System wordt gevormd door Mike (Michael) Elbers en Rob Mulder. Wij zijn sociaal ondernemers. Beiden zijn ervaren therapeut, coach en trainer. Onze affiniteit en ervaring ligt o.a. bij het werken met jongeren, ouders, gezinnen, professionals en grotere systemen, zowel bij non-profitorganisaties (jeugdzorg, onderwijs, verstandelijk gehandicaptenzorg) als bij zakelijke ondernemingen.

Adres

Soul System
Berg en Dalseweg 3
6521JA Nijmegen