DENKKRACHT

‘denkt mee, ontwerpt mee en doet mee’

Denkkracht is specialist in het omgaan met complexe zorgvragen. Wij hebben tot doel mensen die in de verdrukking zijn gekomen bij te staan in hun verlangen weer op hun eigen pad te komen. We helpen deze mensen maar ook hulpverleners om zich in dit (herstel)proces maximaal te ontwikkelen. Dit doen we binnen gezinnen, hulpverleningsinstellingen of op de straat.

Denkkracht zoekt actief de samenwerking. Door ontmoetingen te organiseren met vak volwassen zorgprofessionals. Ons uitgangspunt is leren van elkaar en het vakmensschap aanscherpen. Wij zien het vakmensschap als sturend en bindend element in de vele processen die binnen de hulpverlening gaande zijn. Wij werken transcultureel, door alle grenzen heen, willen ontschoten en samenhang brengen in het zorglandschap. Terug naar de eenvoud en de lichtheid.

Wij zijn kennisdelers en we zijn gericht op het versterken van het leer- en ontwikkelvermogen. Klik hier voor meer informatie over ons aanbod.Aangenaam! Dit zijn de oprichters:

Rob Mulder
Gezinstherapeut Rob Mulder komt al meer dan dertig jaar over de vloer bij gezinnen die in de knel zitten. Het gaat om mensen met gedragsproblemen, psychische aandoeningen of mensen die om andere redenen ‘helemaal ontspoord’ worden genoemd. Robs expertise wordt door heel Nederland ingeroepen.

Wim van Ernich
Sociaal pedagoog en organisatie- ontwikkelaar Wim van Ernich richt zich al meer dan dertig jaar op het ontwikkelen van leervermogen van individu, team en organisatie.
Dit doet Wim bij zorginstellingen, onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden door heel Nederland.

Vragen of overleg? Rob Mulder   (06) 41 12 00 89  rob@soulsystem.nl
          Wim van Ernich (06) 54 31 02 04  wim@soulsystem.nl

Het team Denkkracht bestaat voorts uit zorgprofessionals met specifieke kennis en kunde. Zij kunnen betrokken worden om vraagstukken binnen uw organisatie op te lossen. Zij helpen u dan bij vraagstukken over cliënten, teams en de organisatie zelf. Dit kan op basis van consultatie, advies en/of begeleiding.