DENKKRACHT

Vragen of overleg? Bel met Rob Mulder (06) 41 12 00 89

Onze specifieke kennis en deskundigheid

Het team Denkkracht bestaat uit zorgprofessionals met specifieke kennis en kunde. Zij kunnen betrokken worden om vraagstukken binnen uw organisatie op te lossen. Zij helpen u dan bij vraagstukken over cliënten, teams en de organisatie zelf. Dit kan op basis van consultatie, advies en/of begeleiding.

Het dienstenpakket bestaat onder meer uit:

  • Maître de danse: Systeemtraining, gericht op het aangaan en behoud van effectieve werkrelaties en cliënt-relaties.
  • Wij&Samen: Training op het gebied van oudercontacten en ouderbegeleiding.
  • Kluwen: Training met geweldloze interactie als uitgangspunt en relatieherstel en relatiebehoud als doelen.
  • Interventiehuis©Een Interventiehuis biedt kortdurend uitkomst voor gezinnen, waarbij het kind en de ouders in hun relatie met elkaar zijn vastgelopen. De tijdelijke aanpak biedt een jongere de gelegenheid om voor een groot deel van de week in een andere situatie te verblijven. Het contact en de relatie met het gezin blijven in stand. In het Interventiehuis kan de jongere werken aan de door hem of haar en de door het gezin gewenste oplossingen. De ouders krijgen de ruimte om weer tot zichzelf te komen en eveneens te werken aan de gewenste oplossingen. 
  • HRM ondersteuning: Voor oplossingen van personeelsvraagstukken.
  • Werkvloeren: Methode voor het analyseren en oplossen van vastgelopen werksituaties en cliëntsituaties.
  • Consultatie en advies: Onder andere in opdracht van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE).