Disclaimer – Copyright

Wij besteden met onze website de uiterste zorg aan betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens. Onjuistheden hierin kunnen voorkomen.  Alle informatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

Wij en onze samenwerkende ondernemingen en leveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede technische storingen.

COPYRIGHT

De teksten, lay-out, afbeeldingen, foto’s, films, databestanden, logo’s en andere elementen van deze site vallen onder de bescherming van het internationale auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, wijzigingen, vertalingen, bewerkingen, communicatie naar het publiek, huur en andere exploitatie van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook – elektronisch, mechanisch of anders – zijn streng verboden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend door ons.

Enkel voor privé-gebruik mag u een kopie maken, met uitzondering van foto’s waarvan helemaal geen kopieën toegelaten zijn. Elke inbreuk op wat hierboven werd beschreven kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.