Nieuwswaardigheden


11 juni 2020, door Daniël Rijswijk

Communicatie met verwanten is een belangrijk onderdeel van het dagelijks werk van zorgprofessionals. Hoe kun je de relationele aspecten van die communicatie centraal zetten en wat zijn daar de voordelen van?  

Op 4 juni gaf Rob Mulder – naast directeur van Soul System ook CCE-consulent – over dit thema op 4 juni 2020 een interactief, live webinar voor twaalf professionals (gedragsdeskundigen en psychologen van diverse zorgorganisaties) in de gehandicaptenzorg en VVT. De video is een korte versie van dit webinar en duurt ruim een half uur. 

6 mei 2020, door Daniël Rijswijk

Mike Elbers.
Een lief en bijzonder mens is overleden.

Op 1 mei 2020 is een lief en bijzonder mens overleden. Mike was medeoprichter en mede-eigenaar van Soul System. Zijn betrokkenheid op collega’s en cliënten waarmee hij werkte was groot. Enorm groot, en onbaatzuchtig. Hun belang diende hij als mens en als zorgprofessional. Zijn bescheidenheid sierde hem. Zijn intellect was scherp en zijn vakmanschap was verfijnd.

Zijn wijsheid, zijn handelen, zijn betrokkenheid en aanwezigheid zullen we enorm gaan missen.

Rob, Daniël, Fleur, Gudrun, Wilma


25 maart 2020, door Rob Mulder, Xavier Moonen.

Xavier, evenals ik zijn vanaf 1985 werkzaam in de zorg. We zijn elkaar tegen gekomen tijdens studiedagen en werkgroepen waar we beiden zitting in hadden. De klik op de passie en inhoud van het vak was er en is gebleven. Xavier ging zijn eigen weg evenals ik. Af en toe kruisten onze paden, zo ook tijdens zijn promotieonderzoek. Hij vroeg me een bijdrage te leveren. We zijn regelmatig samen op pad gegaan en hebben jongeren geïnterviewd over hun geluks- en vrijetijdsbesteding. Een geweldige ervaring.
Zijn missie is de mijne zo blijkt maar weer. We hebben elkaar gevonden op het blijven nastreven van het welbevinden van de mens met een beperking waar we ieder op onze eigen manier bij betrokken zijn.
Zie hieronder een interview met Xavier, ook hier staan wij als Soul System voor.

24 maart 2020, door Daniël Rijswijk, update Corona

Vanwege de recente ontwikkelingen volgt uiteraard ook Soul System de richtlijnen van de Overheid en het RIVM. Zo hebben we alle vergaderingen of bijeenkomsten van meer dan 3 personen bij ons op kantoor geschrapt, en houden we streng de 1,5 meter afstand in de gaten. Als iemand van ons lichte klachten heeft blijft diegene thuis, net als iedereen. Wij zorgen er wel voor dat we 100% ons werk blijven doen zodat we ons steentje kunnen bijdragen aan de zorg van vandaag.
Onze zorgprofessionals zijn uiteraard onze echte Helden die een vitaal beroep uitoefenen, dus zij werken zoveel mogelijk door met de cliënten in de gehandicaptenzorg op die plekken waar het kan: onze waardering is en blijft groot!

2020, door Rob Mulder, CCE podium, Het zijn allemaal lieve mensen, een andere kijk op samenwerking.

23 maart 2020, door Rob Mulder, meedenken en meedoen.

Regelmatig wordt Soul System benaderd om mee te denken bij complexe cliëntkwesties. Zoals agressieproblematiek, teams die dreigen vast te lopen op het gedrag van de cliënt, erachter komen dat de cliënt niet op de goede plek zit, ouders die het niet eens zijn met het begeleidingsbeleid en een andere plek zoeken voor hun kind. Al met al ‘symptomen’ van dreigende stagnaties in begeleiding en samenwerking. Wij zetten Denkkracht en Menskracht in om het samen aan te gaan en te zoeken naar oplossingen.


12 maart 2020 door Rob Mulder, Denkkracht.

Wij hebben in het jaar 2019 vele teams van zorgprofessionals sterker gemaakt op het gebied van systeem gericht kijken en werken en oplossingsgericht werken, waardoor ze nog beter instaat zijn werk- en cliëntrelaties effectief aan te gaan en te borgen. We hebben bij de start van 2020 al meerdere vragen beantwoord op dit gebied. We spreken de wens uit dat we in 2020 nog meer kennis en kunde met elkaar mogen delen. Wij bieden korte en inspirerende teamontmoetingen aan, waar ervaringen en theorie over het thema samen komen.

11 maart 2020 door Daniël Rijswijk, Menskracht.

Er is wederom interesse getoond in de Kwalitatieve Teamselectie door een GGZ instelling. We gaan het gesprek aan om te bespreken waar we ze kunnen versterken op het gebied van werving en selectie. De ontmoeting is al bijzonder en waardevol, door de openheid en het delen van zorg, ambitie en verlangens.

11 maart 2020 door Rob Mulder, Interventiehuis.

Soul System is gevraagd een workshop te verzorgen tijdens de jaarlijkse ontmoetingsdag van JB Lorenz, Expertbureau sociaal domein. Gezien alle maatregelen die er zijn genomen i.v.m. het corona virus is de dag gecanceld. Deze zal later in het jaar alsnog plaatsvinden. Tijdstip volgt. Om een inkijkje te geven, hierbij het programma.

9 maart 2020 door Rob Mulder, Interventiehuis.

Rotjochies, wie niet heeft deze indringende documentaire gezien over het wel en wee van jongeren die verstrikt zijn geraakt in de dynamiek van ouderschap en familierelaties. Op 9 maart jl. was een debat in Nijmegen georganiseerd over de documentaire. Samen met een collega uit het hulpverleningsveld was ik aanwezig. Er zaten dwars denkers, beleidsmakers en jongeren in de zaal. Dwars denkers; het verlangen iets anders te gaan doen dan wat nu gebeurd. Gezinnen lopen vast met elkaar, de oplossing wordt veelal gezocht in uithuisplaatsingen, weg van hun ouders, familie. Weg van de vertrouwde omgeving. Het programma was uitnodigend om met elkaar in debat te gaan, uit te wisselen en te delen. Op het eind van de avond werden aanwezigen in de zaal gevraagd, voor de camera een statement te maken. Wat moet er gebeuren? Ik trok de stoute schoenen aan. Vertelde dat als er bommen ontploffen in gezinnen, de gang naar de hulpverlening en veelal daarna uithuisplaatsing, een nieuwe explosie veroorzaakt. Gezinnen raken verder ontwricht, kinderen komen steeds meer in de verdrukking. We vergroten trauma’s. ‘Dit zijn geen rotjochies’, riep mijn buurman. Inderdaad dit zijn jongeren die schreeuwen om hulp, op hun manier, leer dat te verstaan.

Terug naar mijn statement, organiseer hulp in je eigen gemeenschap, je gemeente, waardoor relaties intact blijven; even uit elkaar en toch heel dichtbij. Waar er direct gewerkt wordt aan herstel. De methode Interventiehuis biedt deze hulp. Ik heb de aanwezige gemeenten opgeroepen om in gesprek te gaan. De regie samen met haar inwoners te nemen als er nood is in gezinnen. Niet ver weg, heel dichtbij, gericht op relatie herstel, gericht op het helen van wonden, voorkomen van trauma’s, voorkomen van verlies. Soul System, wil haar kennis delen.

12 maart 2020 door Rob Mulder, © Werkvloeren ingezet bij CCE vraagstukken.

Werkvloeren is een beproefd en onderbouwd systemisch [1]analysemodel. Gericht op het verkrijgen van inzicht in de systeemdynamiek die speelt in samenwerkingsverbanden.

Werkvloeren wordt door Rob bij consultatietrajecten ingezet om een analyse te maken van wat er speelt. Daarnaast kan het toegepast worden bij Ontwikkelgesprekken van het CCE. Teams leren vanuit een systemische kijk vraagstukken te onderzoeken waarmee geworsteld wordt, de groef te herkennen (vastlopers) en oplossingen te zoeken


[1] Ontwikkeld door Soul System i.s.m. Dr. A. Collot D’Escury

2020 door Daniël Rijswijk, omvangrijke samenwerking, Menskracht.

We zijn verheugd en blij dat het vertrouwen in elkaar heeft geleid tot een duurzame verbintenis. Een grote zorginstelling is met ons contractueel in zee gegaan om ze bij personeelskrapte te helpen menskracht te leveren. Zorgprofessionals die voor de cliënt komen, kundig, speels, aandachtig, nieuwsgierig en empathie. Dat bieden onze zorgprofessionals.

14 februari 2019 door Daniël Rijswijk, Kwalitatieve Teamselectie.

We werden gevraagd door een grote zorginstelling in Nederland om mee te denken in het bemensen van een nieuwe vestiging in Drenthe. We hebben vanuit onze expertise Denkkracht ingezet. We hebben het recruitment geholpen laagdrempelig te werven van nieuw personeel. De recruiters hebben een knap staaltje vakmanschap geleverd. Er kwamen geïnteresseerden op af. Toen er voldoende sollicitanten waren heeft Soul System met zijn team de selectiedagen vorm gegeven. De samenwerking was perfect. Resultaat: de vestiging kon op de geplande datum open.