ervaringen

Logo Reik
logo IAC
logo CCE
logo Buro Lima
logo triadevitree
logo-Esdege
Logo Radar
logo NAH
logo De kroon
logo-severinus
logo JHF
Logo ASVZ
logo Kentalis
logo WSG
logo Emergis
logo Kinderoordenbrakkeput
logo-siza
logo Pameijer
logo Sovak
Logo Zozijn
logo De Passerel
logo Pluryn p
Logo Experientia
logo metggz
logo-berg-en-dal2
logo Oro
logo stevig
logo Cello
logo De Lichtenvoorde
Logo Prisma
logo FAJ Curacao
logo SenL
logo Estinea
logo Tripode
logo SHL
Timon-Logo
logo Lunetzorg
Logo KoraalGroep
logo Amarant
logo omega
Logo Ambiq
Logo Wijchen

Hieronder kunt u een aantal ervaringen lezen die zijn geschreven door mensen uit ons netwerk, waardevolle partners:

3 april 2020, door Attie de Graaf, voormalig directeur/bestuurder van REIK .

Als voormalig directeur/bestuurder van REIK heb ik verschillende keren mogen kennismaken met de kwaliteiten van Soul System. Voor REIK deed Soul System zeer gevarieerde opdrachten, o.a Kwalitatieve teamselectie, het coachen van vastgelopen teams en zorgden zij voor extra inzet van personeel zowel op het uitvoerende niveau als het management niveau. Het uitgangspunt van Soul System binnen de opdrachten was dat medewerkers waardevolle kennis en ervaringen bezitten voor het realiseren van resultaat en vernieuwing in de zorg. Dat sloot goed aan bij de cultuur van REIK. Ik maakte vooral kennis met Rob Mulder en merkte dat Soul System zich onderscheid door een kritische blik in combinatie met meer dan voldoende sensitiviteit om complexe vraagstukken te kunnen overzien. Rob weet namelijk als geen ander zijn enthousiasme en creatieve benadering te combineren met sociale en analytische vaardigheden. Hij weet mensen te inspireren, te motiveren, te verbinden en uit te dagen om begrijpelijke oplossingen te vinden voor complexe (organisatorische) vragen.

Maar ook onlangs heb ik Rob nog verzocht mee te denken bij het ontwikkelen van een behandelmodule voor LVB-jongeren met seksueel grensoverschrijdend gedrag woonachtig op Curaçao. Ook ditmaal kregen we waardevolle en zeer goede inhoudelijke suggesties. Kortom: Het is goed werken met dit bureau!

28 maart 2020, door Marcel van Schaik (projectmanager Pluryn)

Ik heb met Soul System in verschillende projecten samengewerkt. Soul System heeft o.a. bijgedragen aan teamselectieprocessen bij projecten die “snel” opgestart werden binnen Pluryn. Kenmerkend waren de passie, visie op werving en selectie en het persoonlijk contact. Dit sloot aan bij mijn persoonlijke werkwijze/ alsmede de werkwijze van Pluryn. Veel waardering is er vanuit mijn zijde voor de ‘menselijke en oprechte benadering” vanuit Rob. Soul System weet waarover zij praat gezien de jarenlange ervaring in de (jeugd/GGZ/VG) zorg en de focus “cliënt centraal”.
Resultaat en oplossingsgericht werken wordt op een eenvoudige wijze in de praktijk vormgegeven.
En “last but not least” kansen bieden aan talentvolle medewerkers (carrière switchers) deden wij (met Soul System) al jarenlang voordat deze term landelijk bekend werd. Mede met dank aan Daniel Rijswijk, ook werkzaam binnen Soul System.

19 maart 2020, door Raymond Nas (manager Zozijn) en Muriël Klaassen-Leha (orthopedagoog Zozijn).

Op 4 december 2018 kwamen we via een tip uit ons netwerk, in contact met Soul System. We worstelden al jaren met een ingewikkeld samenwerkingsprobleem met ouders. De situatie heeft geleid tot verwijdering tussen zorgprofessionals en ouders. Er ontstonden coalities en er waren oordelen over elkaar te horen. Kortom een vastgelopen en overspannen hulpverleningssysteem. Samen met Soul System en ouders zijn we de problemen aangegaan. De methode Werkvloeren is ingezet. Werkvloeren heeft ons inzichten gegeven dat problemen vanuit een systemische perspectief (in – en uitzoomen) samenhang vertonen, elkaar beïnvloeden en instant hielden. We liepen iedere keer vast in dezelfde groef. Werkvloeren laat zien waar daadwerkelijk de schoen wringt.  We hebben ervaren dat als er aandacht komt voor de verschillende werkvloeren problemen een andere betekenis gaan krijgen. Betekenissen die voor mensen waardevol zijn. Hier erkenning aangeven voor de ander en aan ons zelf, heeft de angel uit het conflict getrokken. Het was een heel proces, gericht op ontwaren, delen en verbinden. We zijn weer samen op weg, het stroomt. Soul System bracht kennis en heeft veel gedeeld. Ze waren beschikbaar voor ons, 24/7. We konden even delen, even input vragen, even horen of we de juiste afslag namen. Het helpt, systemisch kijken en werken

18 maart 2020, door Hans van Geel(manager Dichterbij).

Ik heb Soul System vanuit verschillende instellingen leren kennen. Bij de een leverde Soul System Menskracht en voor de andere instelling Denkkracht.  Kenmerkend voor hun werkwijze is hun snelle beschikbaarheid, korte lijnen, weten waar ze het over hebben, ze luisteren zorgvuldig en zijn daadkrachtig. Door Menskracht werd een Fact-team aangevuld met specialisten. Door Denkkracht zijn onlangs 3 teams meegenomen in hun verdere teamontwikkeling. De methode Werkvloeren is hierin zeer bruikbaar gebleken. Soul System staat in mijn telefoon.

17 maart 2020, door Ria, moeder van..

Ik was blij dat je in dit proces ook naast ons kon blijven staan. Hoe jij erin stond en mij de erkenning gaf, je mag blijven, het is niet bijzonder wat je vraagt, het is jouw dochter. ‘Wat wilde ik mijn geadopteerde dochter graag gelukkig zien en haar een kans geven op een fijn leven. Helaas bleek zij vanuit haar biologische genen zo beschadigd te zijn dat zij in het instellingen-circuit belandde. Hier hebben wij jarenlang een titanenstrijd moeten voeren om duidelijk te krijgen dat WIJ geen voorbijgaande factor zijn en mee willen denken in het gehele proces rondom haar. Vechtend tegen het systeem gaf het mij het gevoel van Don Quichot strijdend tegen windmolens, maar ik gaf niet op. Ondanks alle strijd en onvrede van beide kanten, zijn wij om de tafel blijven zitten en hebben samen ingezien dat het systeem van ‘zij en wij’ niet klopte en bovendien funest was voor onze dochter. Er is contact gelegd met Rob Mulder van Soul System en bij hem hebben wij voor het eerst het gevoel gekregen van erkenning en dat wij de ouders zijn en blijven. We zijn met elkaar het proces ingegaan van herstel. Door gesprekken met ons en het gehele team van de instelling zijn wij tot het inzicht gekomen dat wij er alleen maar uitkomen door de verbinding aan te gaan. Ik hoop van ganser harte dat jouw en onze missie daarin geslaagd is en wij samen kunnen werken aan een zo goed mogelijke toekomst voor haar. Zoiets kost tijd, inzet en energie van beide kanten, maar we zijn op de goede weg,
en………ik heb je telefoonnummer.

25 april 2019, door de Professionals in NAH, jaarlijks terugkerende cursus,Systeem gericht kijken en werken, algemene indruk van de cursus, geschreven door meerdere deelnemers.

Erg goed, we kregen duidelijke voorbeelden van hoe je op een makkelijke manier systemisch kunt werken en er was alle ruimte voor eigen inbreng. Zeer leerzaam, de diverse werkvormen zorgen voor veel interactie en openheid in de groep. De cursusleider brengt de theorie direct in praktijk en past dit gedurende de cursus ook zelf toe. Trainer had veel kennis en ervaring, brachten dit op een fijne manier over. Zeer afwisselende en informatieve cursus. Inspirerend! Erg informatief en verhelderend. Goede praktische cursus.

2015-2019, door Peter van Hofwegen (voorheen adviseur bij Pameijer en nu manager ASVZ)

In mijn functie van leidinggevende van het expertisecentrum van Pameijer, ben ik via de directeur in contact gekomen met Soulsystem. Rob Mulder heeft ons geholpen In de zoektocht naar personeel voor intensieve woningen, en het zoeken naar de juiste orthopedagogen hebben zij veel kunnen betekenen, het bieden van trainingen op maat. Zij denken mee in het proces waar de organisatie of organisatieonderdeel staat, kunnen goed inschatten welke vaardigheden de professionals nodig hebben. Soul System beweegt mee in de markt, zo hebben ze een junior-senior concept ontwikkeld toen er krapte was in ons behandelteam. Na ruim een half jaar hebben ze twee volleerde orthopedagogen aan de staf kunnen toevoegen. Ze zijn eerlijk en betrouwbaar. Het is altijd prettig werken met ze.

11 januari 2017, door Karin de Wolf (voorheen manager Ambiq, nu mentor).

Vanuit mijn vorige functie, kende ik Soul System. De manier van werken, hun visie en hun betrokkenheid bij de klanten en medewerkers sprak mij daarin erg aan en dus contact gezocht met hen. Na een hartelijk gesprek, waarin meteen duidelijk en concreet spijkers met koppen werden geslagen, kon ik diezelfde week al aan het werk in mijn oude vak als begeleider. Uitkomstwerk zoals het mooi heet, betekende in mijn geval dat ze uit gingen kijken naar een leuke detacheringsfunctie in de baan, die ik graag wilde en ondertussen werkte ik gedetacheerd in een nachtdienstteam en draaide ik invaldiensten bij verschillende zorgorganisaties. Een erg leuke kans om mijn professionele netwerk uit te breiden. De samenwerking verliep heel soepel en vanuit vertrouwen, korte lijnen, concrete afspraken en kritisch kijken naar de zorg die geboden moest worden, maar ook naar de organisatie die de ondersteuningsvraag gesteld had! Kortom prettig en goed!